do kasy suma: 0,00 zł
Zadzwoń do nas: 724 081 400 lub 690 050 282
OUTLET
KOMODA PYRAMID 3 DRZWIOWA
KOMODA PYRAMID 3 DRZWIOWA
885,00 zł 779,00 zł
szt.
MEBLOŚCIANKA MANILA / 2 KOLORY
MEBLOŚCIANKA MANILA / 2 KOLORY
1 215,00 zł 999,00 zł
szt.
MEBLOŚCIANKA MILA - biały / artisan / połysk
MEBLOŚCIANKA MILA - biały / artisan / połysk
1 595,00 zł 1 359,00 zł
szt.
KOMODA MILA / 2 KOLORY
KOMODA MILA / 2 KOLORY
849,00 zł 749,00 zł
szt.
STOLIK KAWOWY MILA / 2 KOLORY
STOLIK KAWOWY MILA / 2 KOLORY
299,00 zł 279,00 zł
szt.
Regulamin

Regulamin zakupów sklepu internetowego euro-meble24.pl

§ 1
Słownik pojęć

1. Sprzedawca
Maciej Wróbel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Euro-Meble Maciej
Wróbel, Nowa Wieś Książęca 1a, 63-640 Bralin, wpisana do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, NIP: 619-202-36-60, REGON:362325517 .

2. Sklep – serwis
internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną
www.euro-meble24.pl.

3. Kupujący – każdy
podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca
statusu Konsumenta).

4. Konsument – osoba
fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za
pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin
niniejszy regulamin.

6. Rejestracja
jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana
z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na
stronie Sklepu.

7. Towar – rzecz
ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności meble.

8. Zamówienie
oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów
na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę
Towarów.

9. Newsletter
elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do
Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

 

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania
umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze
Sklepu.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania
ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do
Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych
umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Koszty wynikające z korzystania z sieci
Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora
telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego
korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym,
a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”,
pocztę e-mail (biuro@euro-meble.pl), telefonicznie pod numerem 690 050 282
oraz osobiście i pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana
przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do
określonego Kupującego.

6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane
przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

7. Wszystkie Towary prezentowane na stronie
Sklepu są wolne od wad.

8. Ceny prezentowane na stronie internetowej
Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie
obejmują kosztów dostawy.

9. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na
terenie Polski i jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.

10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów,
wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary
oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie.

11. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze
wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący musi się zarejestrować. Rejestracja nie
jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne
dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia zarejestrowanego Kupującego
realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie e-maila i
hasła.

12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu
(w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o
Towarze).

 

§ 3
Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za
pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz.

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis
Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do koszyka” lub „Do
koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi
na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z
obowiązkiem zapłaty”.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący
otrzymuje:

1) niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail
będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi
istotnymi warunkami Zamówienia,

2) w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych
od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie,
zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą
przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży
Towarów.

4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest
możliwa przez Kupującego od czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do
realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak
to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób
praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania
Towaru.

5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby
realizacji płatności:

1) przelewem na konto Sprzedawcy o nr 24 1020
2241 0000 2102 0044 6781 (PKO BANK POLSKI),

2) gotówką za pobraniem do rąk pracownika firmy,

3) BLIK - płatność mobilna, którą Kupujący może zrealizować za pomocą aplikacji mobilnej swojego banku,

4) Raty online - opcja pozwalająca na zapłatę za zamówienie w ratach przez internet,

5) mBank mRaty - płatność w ratach online przy użyciu mTransferu z konta mBanku.

6. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien
zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni od potwierdzenia
przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest
wiążąca.

7. Informacje o kosztach związanych z dostawą są
uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia).
Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania
przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2
Regulaminu.

8. W przypadku płatności przelewem i zakupu mebli tapicerowanych, gdzie wymagana jest zaliczka w wysokości
minimum 30%, termin realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania środków na koncie sprzedawcy.

9. Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu
art. 66 k.c. a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny towarów lub usług.”

 

§ 4
Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego
przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza
prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i
potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego
wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby
skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli
Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak
możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje
uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do
realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem może to nastąpić także po
zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.

4. Czas realizacji Zamówienia (przygotowania
Towaru do wysyłki/odbioru osobistego) wynosi od 2 do 21 dni roboczych od dnia
potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu
realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez
pocztę e-mail lub telefonicznie.

6. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca
wydaje Towar Kupującemu nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia
umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

7. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w
terminie od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia nadania przesyłki przez
Sprzedawcę.

8. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na
życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w
oddzielnej przesyłce.

9. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez
transport własny. Możliwy jest także odbiór osobisty przez
Kupującego w siedzibie Sprzedawcy. Więcej szczegółów znajduje się w zakładce
„Transport i Płatności i dostawa”.

10. Miejscem spełnienia świadczenia przez
Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia
miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

11. Odbierając dostarczoną przez kuriera
przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2
Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca
sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne
poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest
równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie
uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w
procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić
Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie
osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie
uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących
Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą
rozpatrywane.

 

§ 5
Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem
Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art.
556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo
do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na
adres siedziby Sprzedawcy.

4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest
skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub
telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie
danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn
reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży
bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego
Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą
rozpatrywane.

6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych
braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w
sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu
rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby
Sprzedawcy.

8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są
zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie
przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji.

11. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie
ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez
gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy
dokument zostanie do Towaru dołączony.

12. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony
przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od
dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza
inaczej.

 

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży
Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne
oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od
dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego
osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument
może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej Regulaminu,
jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na
odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy,
które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument
zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni
od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca
zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia
Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o
wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w
pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne
rozwiązanie.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu
Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument
dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do
Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta
nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec
takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy
Kodeksu cywilnego.

 

§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Kupujący wypełniając formularz
Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane
są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża
zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia
przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych
Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji
Zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma
prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz
usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania
danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych
uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

6. Zapisując się do Newslettera w Sklepie
Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila
podanego przez Kupującego (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o
ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.

7. Adresy mailowe Kupujących (lub innych
użytkowników Sklepu), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane
są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są
przekazywane osobom trzecim.

8. W każdej chwili Kupujący (lub inny użytkownik
Sklepu) ma prawo zrezygnować z Newslettera.

9. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki
cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich
użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie
preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów
reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w
przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w
urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na
stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu
znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

 

§ 8
Pozostałe informacje

1. Dostawa odbywa się  w godzinach między 6.00 a 23.00  i realizujemy ją własnym, bezpiecznym transportem  O terminie dostawy informujemy telefonicznie  z 1-2 dniowym wyprzedzeniem .

2. Kierowca nie ma obowiązku wnoszenia mebli, zazwyczaj jeśli pozwala mu na to czas, może zaoferować odpłatna pomoc - kwota ustalana z kierowcą.

3. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.
Każdy producent zastrzega sobie prawo do tolerancji danych technicznych na swoje wybory w granicach +/- 5 cm.

4. Ze względu na ograniczenia wynikające z technologii oraz indywidualnych ustawień monitora, kolory mebli oraz tkanin ukazane na ekranie monitora mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli. Wybarwienie próbników tkanin ma charakter poglądowy i nie stanowi podstaw do reklamacji.

5. W przypadku mebli tapicerowanych oraz twardych na indywidualne zamówienie wymagamy zaliczki. Kwota zaliczki ustalana jest indywidualnie z klientem po złożeniu zamówienia.

6. Aby nasi klienci byli zadowoleni z dokonanego wyboru, oferujemy możliwość wysyłki bezpłatnych próbników tkanin. 

 

§ 9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem
obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności
postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza
żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy
postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,
przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o
prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej
ustawy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich
Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.euro-meble24.pl
(zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 18 lipca 2016
r.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie
Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1) udostępnienie Regulaminu na zasadach
określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

2) przesłanie Kupującemu wiadomości
e-mail,

3) dołączanie do przesyłek dowodu
zakupu.

4. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

5. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Kupujący na prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

7.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

8. Zapisując się do Newslettera w Sklepie

Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach. 

Informujemy, że administratorem przekazanych danych jest jest EURO-MEBLE MACIEJ WRÓBEL  z siedzibą w ul. Wiosny Ludów 9c, 63-600 Kępno, NIP 6192023660., e-mail sklep@euro-meble24.pl; Zgodnie z art. 13 RODO Kupujący ma prawo do: żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich  sprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, żądania przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl